Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a BlaBlaCar.hu weboldal, a kapcsolódó társoldalak, microsite-ok és aloldalak, például az AutoHop.hu (a „Weboldal”) felhasználói által a Weboldal használata során megadott és a Weboldal üzemeltetője mint adatkezelő („Adatkezelő”) és az általa megbízott adatfeldolgozók számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a Weboldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önkéntesen nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, ill. bármely más adatát vagy azok egy részét a Weboldalon vagy a Weboldal közvetítésével.

A Weboldal vagy bármely, az Adatkezelő által kínált szolgáltatás igénybevételével (pl. a Weboldalon való regisztrációval) a felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót, és hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő kezeléséhez.

1. Az adatkezelő adatai:

Neve: Comuto S.A.

Székhelye: 84 avenue de la République, 75011 Párizs

Adatvédelmi nyilvántartó hatóság: Commission nationale de l’informatique et des libertés

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 1288759

Adószám: FR76491904546

Bejegyző bíróság, hatóság megnevezése: RCS Paris

Elérhetőség: www.BlaBlaCar.hu/elerhetosegek

Web: www.BlaBlaCar.hu

2. Az adatkezelés céljai:

  • A Weboldal felhasználói és az Adatkezelő között a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés Adatkezelő általi teljesítése és adminisztrációja. Ideértve különösen: a Weboldal segítségével igénybe vehető szolgáltatásokhoz szükséges egyéb személyes adatok esetében – a felhasználó azonosítása, a felhasználók igényei szerinti utazás közvetítése, továbbá a felhasználóval történő kommunikáció.
  • A felhasználó által használt technikai eszköz azonosításával annak biztosítása, hogy a Weboldal tartalmát és szolgáltatását a felhasználó a legmegfelelőbb módon érje el, a felhasználó számítógépére is tekintettel, valamint a Weboldal funkcióinak és szolgáltatásainak felhasználó általi személyre szabása.
  • A Weboldal vagy a nyújtott szolgáltatások megváltozásával kapcsolatos kapcsolatfelvétel és értesítés (kivéve, ha a felhasználó ezt nem kéri)
  • Weboldal használati szokások elemzése, a felhasználók egyedi azonosítása nélkül (pl. átlagéletkor, hirdetés feladása és a telekocsizás között eltelt idő, a foglalás és a telekocsizás között eltelt idő, a Weboldal használatának gyakorisága).
  • A Weboldal felhasználásával kapcsolatos felhasználási feltételek („Felhasználási Feltételek”) esetleges megszegésének tényei és körülményei nyilvántartása.

Tekintettel arra, hogy a Weboldal segítségével igénybe vehető szolgáltatás ingyenes, a Weboldalon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő számára saját, vagy harmadik felek szolgáltatásairól a felhasználó által megadott email címre személyre szabott reklámokat és tartalmakat küldjön. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az Adatkezelő elérhetőségein.

3. Az adatkezeléssel érintettek:

A Weboldalon regisztrált felhasználók. Harmadik fél adatainak a rendelkezésre bocsátásával a felhasználó szavatolja, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása jogszerűen történik, és ezen adatkezeléshez az érintett személy megfelelően hozzájárult.

4. Az adatkezelés jogalapja:

A  felhasználók adatai kezelésének jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadása jogilag nem kötelező, enélkül azonban előfordulhat, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.

5. A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat (a felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;) kezelheti.

A Weboldalon való böngészéshez személyes adatok megadása nem szükséges. A „privát” megjelölésű adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá, a többi adat nyilvános.

A. A Weboldal Szolgáltatásainak igénybevételéhez az alábbi személyes adatok megadása feltétlen szükséges:

Nem: nő/férfi (privát) (ha a felhasználó nem tölt fel profil képet akkor a nemének megfelelő avatar jelenik meg)

Keresztnév

Vezetéknév (privát) (Csak a vezetéknév kezdőbetűje jelenik meg.)

E-mail cím (privát)

Jelszó (privát)

Életkor

Telefonszám (beállítás szerint privát vagy nyilvános)

B. A Weboldal Szolgáltatásainak igénybevételéhez az alábbi egyéb személyes adatok megadása is lehetséges:

Rövid bemutatkozó

Profil fénykép

Telekocsi beállítások (beszédesség, zene, dohányzás, állatok)

Postai cím (privát)

Autóra vonatkozó adatok:

– Gyártmány

– Modell

– Fénykép az autóról

– Kényelem

– Ülőhelyek száma

– Szín

Facebook-al való csatlakozás esetén a FB ismerősök száma is megjelenítésre kerül

C. A Weboldal használatának módjáról kapcsolatos információk.

A Weboldal használata során információgyűjtés különböző technológiák és módszerek – pl. az IP-címek gyűjtése és cookie-k – felhasználásával is történik. Adatkezelő a Weboldal használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a Weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását a Weboldal rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő az IP-címet a személyes adatokat tároló szerverrel kapcsolatos problémák diagnosztizálása, összesített (névtelen) információs jelentések, a számítógép és a Weboldal közötti leggyorsabb útvonal kiválasztása, illetve a Weboldal javítása és fejlesztése érdekében használja.

A BlaBlaCar moderálhatja a Weboldalon folytatott üzenetváltásaidat. A BlaBlaCar nem fogja eladni, átruházni, terjeszteni vagy nyilvánosságra hozni a beszélgetéseidet harmadik fél számára a beleegyezésed nélkül, kivéve, ha a vonatkozó törvények megkövetelik azt.

A Weboldalon keresztül megadott információkat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára, kivéve:

  • a foglalási folyamat részeként, a szolgáltatás biztosítása érdekében a felhasználó által megadott információkat az Adatkezelő átadhatja a Felhasználási Feltétekben meghatározott Utasnak (ha a felhasználó a Felhasználási Feltétekben meghatározott Autós), vagy az Autósnak (ha a felhasználó Utas);
  • ha az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében (pl. erre vonatkozó bírósági végzés, vagy csalás és egyéb bűncselekmények megakadályozása esetén) jogszabályi felhatalmazás alapján szükséges a személyes adatokat továbbítani;
  • a Felhasználási Feltételekben meghatározott üzletszerű tevékenység észlelése esetén az összegszerűséget is magába foglaló releváns adatok az illetékes hatóságok számára továbbíthatók;
  • a Felhasználási Feltételek, illetve más, Szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek illetve megállapodások érvényesítése esetén az ebben jogszerűen közreműködő tanácsadók részére;

6. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében szükséges adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 2 napon belül az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Adatkezelő a Felhasználási Feltételekben írtak szerint a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

B. Egyéb (az 5.B pontban felsorolt) adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó azokat megjeleníti/ nem törli

Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az Adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

Az Adatkezelő a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felfüggesztheti a Weboldal felhasználó általi használatát, de ez nem jár adatok törlésével.

7. Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve: Microsoft Corporation

Adatfeldolgozó címe: One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052

Adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által kezelt adatok tárolása

Adatvédelmi tájékoztatás: http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/

Az adattárolásra az EU-ban kerül sor, személyes adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra.

8. A felhasználó számára irányadó adatbiztonsági intézkedések:

A Weboldalon a felhasználó által használt jelszó, felhasználói név, vagy más speciális hozzáférési mód biztonságával, védelmével kapcsolatosan a felhasználó köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni, ezért őt személyes felelősség terheli.

A Weboldalon Adatkezelő internetes közösségi portálok (Youtube, Twitter, Facebook, Google, Pinterest) beépülő moduljait (plugin) is elhelyezte, amelyek használatával – amennyiben a felhasználó a közösségi portál regisztrált felhasználója – az adott közösségi portálon megjelenő képmás, valamint az adott plugin funkciójának megfelelő tartalom (pl. komment, like, megosztás stb.) megjelenik a Weboldalon is, illetve az adott plugin funkciójától függően az ahhoz kapcsolt közösségi oldalon is a felhasználói profil alatt. A hivatkozott közösségi oldalak által végzett adatkezelésre minden esetben az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatói érvényesek, amelyek elfogadása feltétele az adott plugin használatának.

A Weboldal más egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, melyekre a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki (ideértve a fent említett közösségi oldalak adatkezelési tájékoztatóit is).

Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a nem általa üzemeltetett weboldal adatkezelési feltételeivel és gyakorlatával kapcsolatosan, akkor sem, ha a Weboldalról közvetlenül elérhető, vagy ha Weboldalt egy harmadik fél által üzemeltetett oldalon keresztül éri el a felhasználó (ideértve a fent említett közösségi oldalak adatkezelési tájékoztatóit is). A felhasználó köteles az általa látogatott oldalon ellenőrizni az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatókat, és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot az adott weboldal tulajdonosával vagy az üzemeltetőjével.

Harmadik fél adatainak a rendelkezésre bocsátásával a felhasználó szavatolja, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása jogszerűen történik, és ezen adatkezeléshez az érintett személy megfelelően hozzájárult.

9. Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználóknak az Adatkezelési Tájékoztató Weboldalon való közzétételével történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a Weboldalon való közzététel napjával hatályos.

A felhasználó a Weboldalon hozzáférhető szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

10. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól:

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikusan a www.BlaBlaCar.hu/elerhetosegek linken keresztül vagy postai úton a COMUTO SA, 84 avenue de la République, 75011 Paris, FRANCE címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult továbbá kérni az Adatkezelőtől személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.  A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vagy zárolására vonatkozó igényét elektronikusan a www.BlaBlaCar.hu/elerhetosegek linken keresztül vagy postai úton a COMUTO SA, 84 avenue de la République, 75011 Paris, FRANCE címre juttathatja el az Üzemeltető felé. Ugyanezen eljárás alkalmazásával a felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését. Amennyiben a felhasználó nem kíván a továbbiakban értesülni a BlaBla Hírekről (marketing hírlevelek formájában), az e-mailek alján található linkre kattinva iratkozhat le, valamint beállíthatja preferenciáit a profiloldalán is.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén a felhasználó az illetékes adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, vagy bírósához fordulhat. A Magyarország területén folytatott adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Magyarországon az illetékes adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Franciaország területén (ahol az Adatkezelő székhelye található, és ahol az adatkezelés történik) az illetékes adatvédelmi hatóság a Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amennyiben a felhasználónak kérdése vagy észrevétele van az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban, vagy a személyes adatait illetően, a felhasználó felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot az erre szolgáló aloldalon (www.BlaBlaCar.hu/elerhetosegek) keresztül is.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2015. július 1. napjától hatályos.

A tartalmak, valamint a hirdetések személyre szabása és mérése érdekében sütiket alkalmazunk. A weboldalunk használatával hozzájárulsz a sütihasználati irányelveinkhez. Olvasd el asütikkel kapcsolatos szabályzatunkat

Hirdesd szabad üléseidet